Αποκατάσταση με άνω ολική οδοντοστοιχία 

και ανασυστάσεις ρητίνης στα κάτω δόντια.

denture beforeIMG_1830 Αποκατάσταση με άνω ολική οδοντοστοιχία 

και κάτω μερική οδοντοστοιχία.

 Αποκατάσταση με ολικές οδοντοστοιχίες

img_3733img_3977


Αποκατάσταση με άνω μερική οδοντοστοιχία.

IMG_2508IMG_2432


Αποκατάσταση με άνω μερική οδοντοστοιχία

σε πολύ νεαρή κοπέλα.

IMG_3243IMG_3013Αντικατάσταση παλιών οδοντοστοιχιών. 

IMG_2493IMG_2494