Άμεση διόρθωση συγγενούς έλλειψης πλαγίου σε 30 λεπτά


Όψεις σύνθετης ρητίνης, μεταμόρφωση χαμόγελουΑνασύσταση με ρητίνη (άσπρα σφραγίσματα) Άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης στο άνω δεξιά πρόσθια δόντια

 Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης μόνο στον ένα κεντρικό τομέα, με την οποία πετυχαίνουμε εντυπωσιακή αλλαγή του σχήματος του δοντιού 
Άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης – μεταμόρφωση χαμόγελου με διόρθωση σχήατος και χρώματος Αποκατάσταση κατάγματος


 Άμεση κατασκευή γέφυρας τύπου maryland από σύνθετη ρητίνη