Τοποθέτηση εμφυτεύματος στη θέση του δεύτερου προγόμφιου