Ενδοδοντική θεραπεία / Απονεύρωση

endodontia-1Το δόντι σας έχει τα νεύρα του; Μην το αφήσετε να σας ενοχλεί! Ένα πολύ χαλασμένο ή/και πονεμένο δόντι πρέπει να θεραπευτεί ενδοδοντικά – αλλιώς δυστυχώς η εξαγωγή του είναι αναπόφευκτη.

Όταν πονάει το δόντι σας, η πρώτη μας ενέργεια σκοπεύει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων σας, και πραγματοποιείται με την απομάκρυνση του νευρικού ιστού, γι αυτό και η διαδικασία είναι γνωστή ως «απονεύρωση». Στη δεύτερη επίσκεψή σας θα καθαρίσουμε τους ριζικούς σωλήνες από τα παθογόνα μικρόβια και στην τρίτη θα τους εμφράξουμε ερμητικά. Η εμπειρία μας θα κάνει τις επισκέψεις σας όσο γίνεται πιο ανώδυνες και σύντομες. Αν χρειαστεί, και κατά περίπτωση η θεραπεία ολοκληρώνεται σε μία ή δύο επισκέψεις που διαρκούν περισσότερο χρόνο.

Η ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί μέγιστη ακρίβεια στην τήρηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Εμείς και οι συνεργάτες μας, εξειδικευμένοι ενδοδοντιστές, έχουμε άριστη γνώση του αντικειμένου και συνεχή επιμόρφωση στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στα ιατρεία μας χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υλικά καθώς και ειδικές μικροσυσκευές (χειρολαβή/μοτερ ενδοδοντίας, συστήματα μικροεργαλείων ανάλογα με το σχήμα της κάθε ρίζας, εντοπιστή ακροριζίου, σύστημα ρευστής γουτεπέρκας, αποστειρωτήρα μικροεργαλείων) και πάντα απομονωτήρα.

Όλοι γνωρίζουν ότι μόνον η επιτυχής προετοιμασία θα οδηγήσει σε επιτυχές αποτέλεσμα Εμείς δεν το γνωρίζουμε μόνο, το κάνουμε πράξη.


Service details

Like it ?0
DateΙουνίου 26, 2014